Κλεισούρα, το φαράγγι με τα πολύμορφα και ποικιλόχρωμα πετρώματα