Το μεσαιωνικό γεφύρι του Αγίου Σπυρίδωνα κοντά στον Κάτω Δρυ

Στην Κύπρο διατηρούνται μέχρι σήμερα πολλά πέτρινα γεφύρια, ιδιαίτερα στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές του νησιού, τα οποία αποτελούν πολύτιμα πολιτιστικά μορφώματα στο κυπριακό περιβάλλον. Τα παλαιότερα γεφύρια που σώζονται