Το μεσαιωνικό γεφύρι του Αγίου Σπυρίδωνα κοντά στον Κάτω Δρυ