Ο υδάτινος θησαυρός του Αγίου Κωνσταντίνου Λεμεσού