Χαρκοκόλυμπος, η μαγευτική ποταμόλιμνη του Μαχαιρά